Sing To Me, Autumn

π‘Ίπ’Šπ’π’ˆ 𝒕𝒐 π’Žπ’†, π‘¨π’–π’•π’–π’Žπ’, π’˜π’Šπ’•π’‰ 𝒕𝒉𝒆 𝒓𝒖𝒔𝒕𝒍𝒆 𝒐𝒇 π’šπ’π’–π’“ 𝒍𝒆𝒂𝒗𝒆𝒔. 𝑩𝒓𝒆𝒂𝒕𝒉𝒆 𝒐𝒏 π’Žπ’† π’šπ’π’–π’“ π’”π’‘π’Šπ’„π’š 𝒔𝒄𝒆𝒏𝒕𝒔 𝒕𝒉𝒂𝒕 π’‡π’π’π’˜ π’˜π’Šπ’•π’‰π’Šπ’ π’šπ’π’–π’“ 𝒃𝒓𝒆𝒆𝒛𝒆.

𝑫𝒂𝒏𝒄𝒆 π’˜π’Šπ’•π’‰ π’Žπ’†, π‘¨π’–π’•π’–π’Žπ’, π’šπ’π’–π’“ π’˜π’‚π’π’•π’› 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒃𝒆𝒏𝒅𝒔 𝒕𝒉𝒆 π’ƒπ’π’–π’ˆπ’‰π’” 𝒐𝒇 𝒕𝒓𝒆𝒆𝒔. π‘΅π’π’˜ 𝒕𝒆𝒍𝒍 π’Žπ’† 𝒂𝒍𝒍 𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒆𝒄𝒓𝒆𝒕𝒔 π’šπ’π’–’𝒗𝒆 π’˜π’‰π’Šπ’”π’‘π’†π’“π’†π’… 𝒕𝒐 𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒆𝒂𝒔.

𝑺𝒍𝒆𝒆𝒑 π’˜π’Šπ’•π’‰ π’Žπ’†, π‘¨π’–π’•π’–π’Žπ’, 𝒃𝒆𝒏𝒆𝒂𝒕𝒉 π’šπ’π’–π’“ π’”π’•π’‚π’“π’π’Šπ’• π’”π’Œπ’Šπ’†π’”. 𝑳𝒆𝒕 π’šπ’π’–π’“ π’šπ’†π’π’π’π’˜ 𝒉𝒂𝒓𝒗𝒆𝒔𝒕 π’Žπ’π’π’ π’”π’‰π’Šπ’Žπ’Žπ’†π’“ π’Šπ’ 𝒐𝒖𝒓 π’†π’šπ’†π’”.

π‘²π’Šπ’”π’” π’Žπ’†, π‘¨π’–π’•π’–π’Žπ’, π’˜π’Šπ’•π’‰ π’šπ’π’–π’“ π’†π’π’„π’‰π’‚π’π’•π’Šπ’π’ˆ 𝒔𝒑𝒆𝒍𝒍𝒃𝒐𝒖𝒏𝒅 π’˜π’‚π’šπ’” 𝑻𝒉𝒂𝒕 π’„π’‰π’‚π’π’ˆπ’†π’” 𝒂𝒍𝒍 π’šπ’π’– 𝒕𝒐𝒖𝒄𝒉 π’Šπ’π’•π’ π’„π’“π’Šπ’Žπ’”π’π’ π’ˆπ’π’π’…π’†π’ π’…π’‚π’šπ’”.

𝑳𝒐𝒗𝒆 π’Žπ’†, π‘¨π’–π’•π’–π’Žπ’, 𝒂𝒏𝒅 𝒃𝒆𝒉𝒐𝒍𝒅 π’•π’‰π’Šπ’” 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒔𝒐 𝒕𝒓𝒖𝒆 𝑻𝒉𝒂𝒕 𝑰’𝒍𝒍 𝒃𝒆 π’˜π’‚π’Šπ’•π’Šπ’π’ˆ π’‡π’‚π’Šπ’•π’‰π’‡π’–π’π’π’š 𝒆𝒂𝒄𝒉 π’šπ’†π’‚π’“ 𝒕𝒐 𝒃𝒆 π’˜π’Šπ’•π’‰ π’šπ’π’–.

Source:Β https://www.familyfriendpoems.com/poem/sing-to-me-autumn

Soulful Sunday

Enjoy your day!

Peace Harmony & Love

Cheryl XO

Teal Journal Writing

One of the best ways to relieve stress and process emotional issues is actually free, easy,-and it’s something you learned how to do in grade school. We’re talking about journaling.

The simple act of describing one’s feelings helps people to clear their minds, makes them less anxious, and makes them happier. So to make 2020 the year you pick up a journal again, here’s what you need to start.

[LEARN MORE: https://www.apa.org/writing ]

Find Your Journaling Routine

When it comes to creating a self-care ritual you’ll actually stick with, establishing a routine is key.Β 

*Have a specific set time of day

*A place where you writeΒ 

It’s about creating the rituals that work for you-there really is no wrong way to do this. There’s no bad, there’s just do. You have to be your own scientist and try to experiment with what works for you.

Focus on Feelings

When researchers talk about the benefits of writing for stress relief, they’re actually talking about something called “expressive writing,” putting down on paper positive or negative life experiences, rather than creating stories. Expressive writing is aimed at trying to understand and come to terms with difficult events in your life. Creative writing, in my mind, is playing with new ideas. While beginning to write may very well get your creative juices flowing, for maximum health benefits, focus your journal on events in your own life and explore your feelings around those events.

Carve Out 15-20 minutes

Simply write for 15-20 minutes to get a handle on the event, and your reactions to it. If trying to understand the stressful event isn’t helpful, you can work to look for some positive features of the event, or something positive that may come from it – There are lessons in everything we go through in life. I would also recommend using a timer to provide some structure to your free-writing.

Try a Prompt

Some people find it easier to begin writing when they are given a prompt that directs them to a topic, like writing assignments in high school when the teacher asked the class to describe their happiest or saddest childhood memories. I will sometimes use prompts to get my creative juices flowing, you can find plenty of websites dedicated to writing prompts.

Peace Harmony & Happy Journaling!

XO Cheryl