Sing To Me, Autumn

π‘Ίπ’Šπ’π’ˆ 𝒕𝒐 π’Žπ’†, π‘¨π’–π’•π’–π’Žπ’, π’˜π’Šπ’•π’‰ 𝒕𝒉𝒆 𝒓𝒖𝒔𝒕𝒍𝒆 𝒐𝒇 π’šπ’π’–π’“ 𝒍𝒆𝒂𝒗𝒆𝒔. 𝑩𝒓𝒆𝒂𝒕𝒉𝒆 𝒐𝒏 π’Žπ’† π’šπ’π’–π’“ π’”π’‘π’Šπ’„π’š 𝒔𝒄𝒆𝒏𝒕𝒔 𝒕𝒉𝒂𝒕 π’‡π’π’π’˜ π’˜π’Šπ’•π’‰π’Šπ’ π’šπ’π’–π’“ 𝒃𝒓𝒆𝒆𝒛𝒆.

𝑫𝒂𝒏𝒄𝒆 π’˜π’Šπ’•π’‰ π’Žπ’†, π‘¨π’–π’•π’–π’Žπ’, π’šπ’π’–π’“ π’˜π’‚π’π’•π’› 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒃𝒆𝒏𝒅𝒔 𝒕𝒉𝒆 π’ƒπ’π’–π’ˆπ’‰π’” 𝒐𝒇 𝒕𝒓𝒆𝒆𝒔. π‘΅π’π’˜ 𝒕𝒆𝒍𝒍 π’Žπ’† 𝒂𝒍𝒍 𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒆𝒄𝒓𝒆𝒕𝒔 π’šπ’π’–’𝒗𝒆 π’˜π’‰π’Šπ’”π’‘π’†π’“π’†π’… 𝒕𝒐 𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒆𝒂𝒔.

𝑺𝒍𝒆𝒆𝒑 π’˜π’Šπ’•π’‰ π’Žπ’†, π‘¨π’–π’•π’–π’Žπ’, 𝒃𝒆𝒏𝒆𝒂𝒕𝒉 π’šπ’π’–π’“ π’”π’•π’‚π’“π’π’Šπ’• π’”π’Œπ’Šπ’†π’”. 𝑳𝒆𝒕 π’šπ’π’–π’“ π’šπ’†π’π’π’π’˜ 𝒉𝒂𝒓𝒗𝒆𝒔𝒕 π’Žπ’π’π’ π’”π’‰π’Šπ’Žπ’Žπ’†π’“ π’Šπ’ 𝒐𝒖𝒓 π’†π’šπ’†π’”.

π‘²π’Šπ’”π’” π’Žπ’†, π‘¨π’–π’•π’–π’Žπ’, π’˜π’Šπ’•π’‰ π’šπ’π’–π’“ π’†π’π’„π’‰π’‚π’π’•π’Šπ’π’ˆ 𝒔𝒑𝒆𝒍𝒍𝒃𝒐𝒖𝒏𝒅 π’˜π’‚π’šπ’” 𝑻𝒉𝒂𝒕 π’„π’‰π’‚π’π’ˆπ’†π’” 𝒂𝒍𝒍 π’šπ’π’– 𝒕𝒐𝒖𝒄𝒉 π’Šπ’π’•π’ π’„π’“π’Šπ’Žπ’”π’π’ π’ˆπ’π’π’…π’†π’ π’…π’‚π’šπ’”.

𝑳𝒐𝒗𝒆 π’Žπ’†, π‘¨π’–π’•π’–π’Žπ’, 𝒂𝒏𝒅 𝒃𝒆𝒉𝒐𝒍𝒅 π’•π’‰π’Šπ’” 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒔𝒐 𝒕𝒓𝒖𝒆 𝑻𝒉𝒂𝒕 𝑰’𝒍𝒍 𝒃𝒆 π’˜π’‚π’Šπ’•π’Šπ’π’ˆ π’‡π’‚π’Šπ’•π’‰π’‡π’–π’π’π’š 𝒆𝒂𝒄𝒉 π’šπ’†π’‚π’“ 𝒕𝒐 𝒃𝒆 π’˜π’Šπ’•π’‰ π’šπ’π’–.

Source:Β https://www.familyfriendpoems.com/poem/sing-to-me-autumn

The Doc is asking Can I Rift?

My niece Jamie LOVED this book when she was young, she would take it everywhere I lost count of the times I had to go back into stores because she would lay it down to look at something else . . . LOL

I found Wes a few weeks ago, I was so happy to see his ‘Art’ on CBS This Morning and I thought I would share it with you and your family.

Enjoy . . .

Peace Harmony & Stay Home!

XO Cheryl

 

The First Step Clearly Defines What It Is You’re After

I had a moment of Clarity last week. It came when I was going through the clutter in my office that had accumulated in the past few days, trying to get ready for another work week of building relationships, scheduling my content for my blog, deciding what flyer to send to the printer, and the many other things solo business owners must get done.

My moment came when I realized that finishing my book has been front and center in my thoughts and dreams. So, I made the first step – after I organized a few weekly business content and information. I then made a home for all my “Book Stuff” – I put it out in the open (not hiding in the back of the closet) to access, to write notes, to start my research and interviews.

It was a small step – but a step none the less!

What’s your first step?

 

Whatever your first step is

Peace & Harmony ~ Cheryl

***********************************************

Are you looking for Clarity in your life? Comment me @ cchomeconcierge@gmail.com. We can talk about what the next step will be for you.

Like me here – CC Home Concierge Co. Facebook Page

20% off First Concierge Service Booked – Offer good until 3/31/2019

Are You Worth it?

kaboompics_Woman working on a laptop while enjoying a breakfast coffee and chocolate in bed

12 brand new chapters for 2019 – How will you write yours? Will you even think you’re worth putting your words down on paper?

I say . . . . Yes you are!

Everyone has a story inside them a “unique, nobody tells like you” story. Tell it – tell it to the world. I want to hear your story, I want to learn from your story, I want to help my children with your story,Β  I want to heal my marriage with your story, I want to know how to live without drinking with your story, I want to know how to survive without drugs with your story, I want to know how I can help my community with your story, I want to know how I can help my loved one with your story, I want to change my world with your story.

You see how your story can help the universe?

I say . . . . Yes you can!

We will be in this together, I am writing my book – with a publish date of June 15, 2019. Oh my goodness – I am scared as hell but I’m “doing it afraid” – it’s a weird phenomenon but it keeps me focused. I think its because when you’re afraid of anything you get sort of scatterbrained, pacing trying to find a safe place. When I “do it afraid” – I am focused on my plan, concentrating on the project and not on the fear. I stay focused – get the project completed – and puck later!

Let’s start a stream of stories this year . . . .

Peace & Harmony ~ Cheryl

Blog end post

 

What Are You Working On Today?

book writing 3

This is what I’m doing – I have a Publish Date of June 2019! This is has been a dream of mine for the last 10 years to finish my book. I am starting to see this dream come into sight, at times it a little scary and exciting at the same time.

What dreams are you chasing today?

Peace & Harmony ~ Cheryl