Sing To Me, Autumn

π‘Ίπ’Šπ’π’ˆ 𝒕𝒐 π’Žπ’†, π‘¨π’–π’•π’–π’Žπ’, π’˜π’Šπ’•π’‰ 𝒕𝒉𝒆 𝒓𝒖𝒔𝒕𝒍𝒆 𝒐𝒇 π’šπ’π’–π’“ 𝒍𝒆𝒂𝒗𝒆𝒔. 𝑩𝒓𝒆𝒂𝒕𝒉𝒆 𝒐𝒏 π’Žπ’† π’šπ’π’–π’“ π’”π’‘π’Šπ’„π’š 𝒔𝒄𝒆𝒏𝒕𝒔 𝒕𝒉𝒂𝒕 π’‡π’π’π’˜ π’˜π’Šπ’•π’‰π’Šπ’ π’šπ’π’–π’“ 𝒃𝒓𝒆𝒆𝒛𝒆.

𝑫𝒂𝒏𝒄𝒆 π’˜π’Šπ’•π’‰ π’Žπ’†, π‘¨π’–π’•π’–π’Žπ’, π’šπ’π’–π’“ π’˜π’‚π’π’•π’› 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒃𝒆𝒏𝒅𝒔 𝒕𝒉𝒆 π’ƒπ’π’–π’ˆπ’‰π’” 𝒐𝒇 𝒕𝒓𝒆𝒆𝒔. π‘΅π’π’˜ 𝒕𝒆𝒍𝒍 π’Žπ’† 𝒂𝒍𝒍 𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒆𝒄𝒓𝒆𝒕𝒔 π’šπ’π’–’𝒗𝒆 π’˜π’‰π’Šπ’”π’‘π’†π’“π’†π’… 𝒕𝒐 𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒆𝒂𝒔.

𝑺𝒍𝒆𝒆𝒑 π’˜π’Šπ’•π’‰ π’Žπ’†, π‘¨π’–π’•π’–π’Žπ’, 𝒃𝒆𝒏𝒆𝒂𝒕𝒉 π’šπ’π’–π’“ π’”π’•π’‚π’“π’π’Šπ’• π’”π’Œπ’Šπ’†π’”. 𝑳𝒆𝒕 π’šπ’π’–π’“ π’šπ’†π’π’π’π’˜ 𝒉𝒂𝒓𝒗𝒆𝒔𝒕 π’Žπ’π’π’ π’”π’‰π’Šπ’Žπ’Žπ’†π’“ π’Šπ’ 𝒐𝒖𝒓 π’†π’šπ’†π’”.

π‘²π’Šπ’”π’” π’Žπ’†, π‘¨π’–π’•π’–π’Žπ’, π’˜π’Šπ’•π’‰ π’šπ’π’–π’“ π’†π’π’„π’‰π’‚π’π’•π’Šπ’π’ˆ 𝒔𝒑𝒆𝒍𝒍𝒃𝒐𝒖𝒏𝒅 π’˜π’‚π’šπ’” 𝑻𝒉𝒂𝒕 π’„π’‰π’‚π’π’ˆπ’†π’” 𝒂𝒍𝒍 π’šπ’π’– 𝒕𝒐𝒖𝒄𝒉 π’Šπ’π’•π’ π’„π’“π’Šπ’Žπ’”π’π’ π’ˆπ’π’π’…π’†π’ π’…π’‚π’šπ’”.

𝑳𝒐𝒗𝒆 π’Žπ’†, π‘¨π’–π’•π’–π’Žπ’, 𝒂𝒏𝒅 𝒃𝒆𝒉𝒐𝒍𝒅 π’•π’‰π’Šπ’” 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒔𝒐 𝒕𝒓𝒖𝒆 𝑻𝒉𝒂𝒕 𝑰’𝒍𝒍 𝒃𝒆 π’˜π’‚π’Šπ’•π’Šπ’π’ˆ π’‡π’‚π’Šπ’•π’‰π’‡π’–π’π’π’š 𝒆𝒂𝒄𝒉 π’šπ’†π’‚π’“ 𝒕𝒐 𝒃𝒆 π’˜π’Šπ’•π’‰ π’šπ’π’–.

Source:Β https://www.familyfriendpoems.com/poem/sing-to-me-autumn

Never Get Up!

20190317_153845Β Happy 81st Birthday Mom!

This is how you dress to attend a “Chicken Wedding” – I not kidding . . . you can’t make this shit up! The story will be in my book.Β  I know I’m not the only out here from a family that – Let me say – put the “D” is dysfunctional. With that said, Mom and I had a roller-coaster of a relationship during the time WE both were growing up.

The one thing that I am so Thankful and Blessed for: is we never gave up on each other. We got pissed off at each other, we yelled at each other, we walked out on each other, gave each other the silent treatment. But, through all those times we never gave up on each other.

And I am so damn happy we didn’t. Once I got into adulthood, I was growing up and Bev was growing up right along with me. I am now left with the best memories of the times we laughed so hard my sides would hurt the next day. I used to tell her when she would be mad at me, I would say “no one loves you like I do – nobody”. A couple of days before she died, she turned to me when we were napping together and said “you’re so fuckin right nobody loves me like you do”

Never give up on the ones you know are worth it!

kaboompics_Reading book at lake

Peace Harmony & Scared Space

XO Cheryl

book writing quote 2