Sing To Me, Autumn

π‘Ίπ’Šπ’π’ˆ 𝒕𝒐 π’Žπ’†, π‘¨π’–π’•π’–π’Žπ’, π’˜π’Šπ’•π’‰ 𝒕𝒉𝒆 𝒓𝒖𝒔𝒕𝒍𝒆 𝒐𝒇 π’šπ’π’–π’“ 𝒍𝒆𝒂𝒗𝒆𝒔. 𝑩𝒓𝒆𝒂𝒕𝒉𝒆 𝒐𝒏 π’Žπ’† π’šπ’π’–π’“ π’”π’‘π’Šπ’„π’š 𝒔𝒄𝒆𝒏𝒕𝒔 𝒕𝒉𝒂𝒕 π’‡π’π’π’˜ π’˜π’Šπ’•π’‰π’Šπ’ π’šπ’π’–π’“ 𝒃𝒓𝒆𝒆𝒛𝒆.

𝑫𝒂𝒏𝒄𝒆 π’˜π’Šπ’•π’‰ π’Žπ’†, π‘¨π’–π’•π’–π’Žπ’, π’šπ’π’–π’“ π’˜π’‚π’π’•π’› 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒃𝒆𝒏𝒅𝒔 𝒕𝒉𝒆 π’ƒπ’π’–π’ˆπ’‰π’” 𝒐𝒇 𝒕𝒓𝒆𝒆𝒔. π‘΅π’π’˜ 𝒕𝒆𝒍𝒍 π’Žπ’† 𝒂𝒍𝒍 𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒆𝒄𝒓𝒆𝒕𝒔 π’šπ’π’–’𝒗𝒆 π’˜π’‰π’Šπ’”π’‘π’†π’“π’†π’… 𝒕𝒐 𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒆𝒂𝒔.

𝑺𝒍𝒆𝒆𝒑 π’˜π’Šπ’•π’‰ π’Žπ’†, π‘¨π’–π’•π’–π’Žπ’, 𝒃𝒆𝒏𝒆𝒂𝒕𝒉 π’šπ’π’–π’“ π’”π’•π’‚π’“π’π’Šπ’• π’”π’Œπ’Šπ’†π’”. 𝑳𝒆𝒕 π’šπ’π’–π’“ π’šπ’†π’π’π’π’˜ 𝒉𝒂𝒓𝒗𝒆𝒔𝒕 π’Žπ’π’π’ π’”π’‰π’Šπ’Žπ’Žπ’†π’“ π’Šπ’ 𝒐𝒖𝒓 π’†π’šπ’†π’”.

π‘²π’Šπ’”π’” π’Žπ’†, π‘¨π’–π’•π’–π’Žπ’, π’˜π’Šπ’•π’‰ π’šπ’π’–π’“ π’†π’π’„π’‰π’‚π’π’•π’Šπ’π’ˆ 𝒔𝒑𝒆𝒍𝒍𝒃𝒐𝒖𝒏𝒅 π’˜π’‚π’šπ’” 𝑻𝒉𝒂𝒕 π’„π’‰π’‚π’π’ˆπ’†π’” 𝒂𝒍𝒍 π’šπ’π’– 𝒕𝒐𝒖𝒄𝒉 π’Šπ’π’•π’ π’„π’“π’Šπ’Žπ’”π’π’ π’ˆπ’π’π’…π’†π’ π’…π’‚π’šπ’”.

𝑳𝒐𝒗𝒆 π’Žπ’†, π‘¨π’–π’•π’–π’Žπ’, 𝒂𝒏𝒅 𝒃𝒆𝒉𝒐𝒍𝒅 π’•π’‰π’Šπ’” 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒔𝒐 𝒕𝒓𝒖𝒆 𝑻𝒉𝒂𝒕 𝑰’𝒍𝒍 𝒃𝒆 π’˜π’‚π’Šπ’•π’Šπ’π’ˆ π’‡π’‚π’Šπ’•π’‰π’‡π’–π’π’π’š 𝒆𝒂𝒄𝒉 π’šπ’†π’‚π’“ 𝒕𝒐 𝒃𝒆 π’˜π’Šπ’•π’‰ π’šπ’π’–.

Source:Β https://www.familyfriendpoems.com/poem/sing-to-me-autumn

One thought on “Sing To Me, Autumn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s